ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ได้พบปะกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ได้พบปะกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เนื่องในโอกาสก่อนเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งให้แนวคิด หลักในการปฏิบัติงาน หน้าที่ของข้าราชการครู และได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะครู

 

Message us