ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

26 ตุลาคม 2566 นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ
พร้อมด้วยนางจันทร์จิรา วิญญา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ซึ่งมีการมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับนางสาวสุวิภา พรมดีมา ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย รร.อนุบาลห้วยสัก สพป.ชร.เขต1
และต้อนรับนางสาวธิดารัตน์ อุ่นแทน ตำแหน่งผู้ช่วยครู เอกภาษาไทย
ณ ห้องประชุมมะค่าโมง โรงเรียนเรียนเทศบาล4 สันป่าก่อ
Message us