รางวัลแห่งความสำเร็จ ชนะเลิศ โครงงานศิลปะระดับภาคเหนือ

รางวัลชนะเลิศโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับภาคเหนือ

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนศิลปะ ในงานแข่งทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 “Chiangrai Lifelong Learning” ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

5 มิถุนายน 2562

Message us