นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้การต้อนรับ พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผอ.สำนักการศึกษาและคณะฯ

🔸นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้การต้อนรับ พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผอ.สำนักการศึกษา นายนพดล พุทธโยธา ผอ.ส่งเสริมการศึกษา นางสาวววรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์นางสุภณิดา เกษแก้ว หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เยี่ยมชมห้องเรียน ตรวจตราอาคารเรียน ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และการจัดการเรียนการสอนของคณะครู

๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

Message us