โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปายาง เทศบาลตำบลแม่สาย มาศึกษาดูงาน

ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จากโรงเรียนเทศบาล 2 วัดป่ายาง  เทศบาลตำบลแม่สาย  จ.เชียงราย  มาศึกษาดูงานด้านวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในระดับปฐมวัย เพื่อนำไปปรับใช้ในการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ. 

18 กุมภาพันธ์ 2556

{gallery}act/020{/gallery} 

Message us