ชื่นชมคนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ขอแสดงความยินดี กับ ด.ญ.อัญชลีภัสร์ งามมะเริง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้

✨ชื่นชมคนเก่งเทศบาล ๔ สันป่าก่อ🎉
✨ขอแสดงความยินดี✨
กับ ด.ญ.อัญชลีภัสร์ งามมะเริง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน 🥈
การแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้
" INTHANON TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2023"
ยุวชนหญิง รุ่น น้ำหนักไม่เกิน 29 กก. คลาสA เกราะไฟฟ้า
ณ หอประชุมอินทนนท์ โรงเรียนมัธยมจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
22 ตุลาคม 2566

Message us