แสดงความยินดีกับนักกีฬาคนเก่ง

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนเทศบาลนครเชียงราย และครูผู้ฝึกสอน ที่ไปแข่งขันกีฬาระดับภาคที่ จ.เชียงใหม่  และเป็นกำลังใจในการซ้อมเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศที่ จ.กาญจนบุรีต่อไป

24  พฤศจิกายน  2557

เหรียญเงินหมากฮอต เด็กชายนพทนน  แก้วก้อ

เหรียญทองแดงหมากฮอต  เด็กหญิงวิลาสินี  กันทะวงค์

เหรียญทองแดง เปตอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง เด็กหญิงนพัตร  วรรณสมพร

Message us