กิจกรรมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายธีระวัฒน์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมทำกิจกรรมลงนามถวายพระพรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Message us