📸กิจกรรมการเรียนรู้สู้โลกกว้าง ของน้องๆ ระดับชั้น ป.๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

📸#กิจกรรมการเรียนรู้สู้โลกกว้าง

ของน้องๆ ระดับชั้น ป.๑ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ที่เน้นการเรียนรู้ผ่านการสัมผัส การได้เห็น ร่วมกิจกรรมการเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้เรื่องราวการเดินทางของเมล็ดไม้ และรู้จักกับธรรมชาติรอบๆตัว ใช้ธรรมชาติเป็นปัจจัยให้เราเรียนรู้ ด้วยการสัมผัสด้วยตา หู จมูก และจิตที่อ่อนโยน

…….🌱🌿🍀ให้ได้สัมผัส 🌵🪴🍀ให้ได้เรียนรู้ นำสู่จิตสำนึกการอนุรักษ์🤗……
📸ศึกษาแหล่งเรียนรู้เข้าชมนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริของในหลวง ร.๙

๑ กันยายน ๒๕๖๕

Message us