โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน “ประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา”

🔸โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ เป็นสถานที่จัดการแข่งขัน “ประกวดสื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา”​ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ​ระดับเทศบาลนครเชียงราย
🔸ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย, นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย, นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษาม, นางธัญญรัตน์ คำสุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะทีมงานจากสำนักการศึกษา ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
Message us