รางวัลการจัดกิจกรรมอ่านสร้างสุขอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ตัวแทนผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและครูโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมงานประกาศผลถ้วยรางวัล

 พระราชทานพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชการที่ 9และโรงเรียนได้รับรางวัลได้รับอ่านสร้างสุขต่อเนื่อง 5 ปี ณ จังหวัดสงขลา

     

Message us