กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัว เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูต่อพ่อและให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

3 ธันวาคม 2557

{gallery}act/045{/gallery}

Message us