ภาพบรรยากาศการประเมินความพร้อมนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2567

3 กุมภาพันธ์ 2567
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ทำการประเมินความพร้อมของนักเรียน ก่อนเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2567 เพื่อประเมินผลทักษะพื้นฐานของนักเรียน ในการเตรียมความพร้อมและทักษะที่จำเป็นสำหรับเด็ก ๆ ก่อนเข้าเรียน
โดย นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ มอบหมายให้ นางจันทร์จิรา วิญญา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ได้พบปะผู้ปกครอง และนำเสนอแนวทางและชี้แจงนโยบายในการจัดการศึกษา การพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจ เด็กๆ ที่มารับการประเมินความพร้อมในครั้งนี้
ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

Message us