พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐาน เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียเทศบาล ๔ สันป่าก่อและตัวแทนครู ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐาน เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมฯ สำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

Message us