กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันสิ่งแวดล้อมไทยถวายในหลวง

คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

4 ธันวาคม 2557

{gallery}act/046{/gallery}คณะครูบุคลาการทางการศึกษา นักเรียนและประชาชนในชุมชน 9 ชุมชนและวัด ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อถวายเป็นราชสดุดีแด่พ่อหลวงของไทย เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช

4 ธันวาคม 2557

Message us