ประมวลภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

📸📸กิจกรรมปรับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2567
1-3 พฤษภาคม 2567

Message us