ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556  สามารถติดต่อได้ที่ห้่องธุรการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0-5371-1975 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

Message us