การประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการทดลองนำร่องนวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา ในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ


🔸นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ และตัวแทนคณะครู ให้การต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อขยายผลการทดลองนำร่องนวัตกรรมบริหารจัดการสถานศึกษา ในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ

“โครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ”

(ระยะที่ ๒)

ณ ห้องประชุมมะค่าโมง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ

๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

Message us