ท่านวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน

เทศบาล ๔ สันป่าก่อ ได้พบปะกับผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

Message us