กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียนและเยาวชน

หน่วยงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับงานอนามัยโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวัน

15 กรกฎาคม 2560

{gallery}act/083{/gallery}

 

 

Message us