ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศโท ปราโมทย์ กุยแก้ว ผู้บังคับการฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
นางจันทร์จิรา วิญญา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู
ร่วมแสดงความยินดีกับ นาวาอากาศโท ปราโมทย์ กุยแก้ว ผู้บังคับการฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย
เนื่องในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้ร่วมการประชุมภาคีเครือข่าย
เรื่อง โครงการพัฒนาสนามบินเก่าฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย ร่วมกับประธานชุมชนเขต ๔ ทั้ง ๘ ชุมชน
และ ตัวแทน สท. เขต ๔

ณ ห้องประชุม ฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

Message us