ประมวลภาพกิจกรรม “มะค่าโมงเกมส์ ประจำปี ๒๕๖๖”

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ นางจันทร์จิรา วิญญา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ "มะค่าโมงเกมส์" ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยการเล่นกีฬาและเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี สมัครสมาน สามัคคีภายในองค์กร

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

Message us