ประมวลภาพการประเมินเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

วันที่ 3 พ.ค. 67

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ
ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และสาธิตการสอนเพื่อคัดเลือกครูผู้สอน ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมมะค่าโมง โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
Message us