ท่านผอ.สุจิรา พุทธวิวรรณ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ออกตรวจเยี่ยมสนามเด็กเล่นฯ

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
มอบหมายให้ นางจันทร์จิรา วิญญา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ
ให้การต้อนรับ ท่าน ผอ.สุจิรา พุทธวิวรรณ ผอ.ส่วนบริหารการศึกษา
และ คุณกรรณิกา คีรีวัน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย
ออกตรวจเยี่ยมการจัดตั้งสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ

Message us