ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการประเสริฐ มโนใจ

คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ร่วมกันต้อนรับ ผอ.ประเสริฐ มโนใจ

 

 

 

คณะครูโรงเรียเทศบาล ๘ บ้านใหม่ พร้อมใจกันมาส่งท่านผู้อำนวยการประเสริฐ มโนใจ

และ คณะครูโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ยินดีต้อนรับท่าน ผอ.

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2555 

Message us