ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้ารับการประเมินความพร้อมศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อนักเรียนเพื่อเข้ารับการประเมินความพร้อม ศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2564
ระดับชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษา

คลิกที่นี่
ประกาศรายชื่อประเมินความพร้อม_2564