กิจกรรมการเรียนรู้ของหนูน้อย ระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมการเรียนรู้ของหนูน้อย 👭👫👬ระดับชั้นอนุบาล #โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
หน่วย “หนูน้อยเรียนรู้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์”
เด็กๆ สนุกสนานกับการได้หยิบ จับ และทดลองใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หลากหลายชนิด เกิดการเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔