โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ พร้อมตัวแทนคณะครู ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน #โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์”
โดยโรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนน้องใหม่ โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ที่ได้ดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในแก้ไขปัญหาขยะสู่ความยั่งยืน
การประเมินครั้งนี้ เป็นรอบ ออดิชั่น ระดับประเทศ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่นเพื่อผ่านเข้ารอบต่อไป ของ #กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม