📍เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน ในปีการศึกษา 2565

🚩เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียน🚩

ในปีการศึกษา 2565 สามารถแอดไลน์ได้จาก QR-Code ตามแจ้งนี้

เพื่อใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับครูประจำชั้นนะคะ

Message us