โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show

โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าร่วมการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show รอบชิงชนะเลิศ ระดับภูมิภาค

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

#crms4

#คนเก่งเทศบาล4สันป่าก่อ

 

Message us