โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ การจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

🔸โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ การจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

🔸นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้พบปะ ผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา การพัฒนาสถานศึกษา ให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน

🔸ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมการประชุม และมีผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมการประชุมเป็นอย่างดี

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Message us