โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต. หญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต. หญิงภวรัญชน์ เงาแก้ว ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
Message us