โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙

ท่านณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และได้ให้เกียรติมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนดีเด่นเทศบาลนครเชียงราย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และมีส่วนร่วมในการพัมนาการศึกษาของทางโรงเรียน 

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

{gallery}act/071{/gallery}

Message us