เรียนเชิญ ผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมการ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียนเชิญ ผู้ปกครองทุกท่าน ร่วมการ #ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

📌วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

– ภาคเช้า ผู้ปกครองนักเรียนระดับ อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ ๓

– ภาคบ่าย ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่ ๔ – ๖

#สถานที่จอดรถ 🚗สนามหญ้า และ 🚕สนามบาสเก็ตบอลโรงเรียน

Message us