ยินดีกับนักเรียนเก่ง ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง ด.ญ.ภัควลัญชญ์  เทียนทอง ได้รับรางวัล เหรีญทองแดง การแข่งขันโครงการคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนและควบคุม นางผานิตย์  จันทร์หล้า

22 ธันวาคม 2557

Message us