กิจกรรมอบรม โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพภาษาไทย

กลุ่มสาระภาษาไทยของโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพภาษาไทย วัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาไทยให้มีทักษะ การพูด อ่าน และเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องและเหมาะสม

2 กันยายน 2556

{gallery}act/029{/gallery} 

Message us