ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

คำชี้แจง:ในการเข้าเรียนในGoogle Meetให้นักเรียนกดclickที่รูปครูแต่ละวิชา

วิชา คณิตศาสตร์/ภาษาไทย /สังคม

ครู นันท์นภัส มีสวัสดิ์

วิชา วิทยาการคำนวณ

ครู พูนทวีชัย ใบยา

วิชา คณิตศาสตร์/ภาษาไทย /สังคม

ครู ณัฐพร นาวิศิษฎ์

     วิชา ดนตรี

ครู สุธีร์ เกษมราษฎร์

     วิชา ภาษาอังกฤษ

ครู ศรัณยา โพธิ์ขุนทด

วิชา นวัตกรน้อย/ทักษะกระบวนการวิทย์

ครู ณัฐพล เจริญโชติกุล

  วิชา พละ/สุขศึกษา

ครูสา
ครู วงค์พัตรา ปัญโญ

   วิชา วิทยาศาสตร์

ครูขวัญใจ ชัยมงคล

   วิชา ภาษาจีน

ครู ศิรพร พลตะคุ

   วิชา การงานอาชีพ

ครู วรรณพร กองมงคล
Message us