ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

คำชี้แจง:ในการเข้าเรียนในGoogle Meetให้นักเรียนกดclickที่รูปครูแต่ละวิชา

      วิชา สังคม

ครู ธนันสิน อวิโรธนานนท์

วิชา คณิตศาสตร์

ครู ปวีณา แสนกันทา

   วิชา วิทยาศาสตร์

ครู ทัศนีย์ วงค์สุภา

  วิชา พละ/สุขศึกษา

ครูสา
ครู วงค์พัตรา ปัญโญ

     วิชา ภาษาไทย

ครู ปฤญาฑร ฝั้นพรม

วิชา วิทยาการคำนวณ

ครู พูนทวีชัย ใบยา

     วิชา ดนตรี

ครู สุธีร์ เกษมราษฎร์

     วิชา ศิลปะ

ครู อาทิตยา ยาวิชัย

   วิชา ภาษาอังกฤษ

ครูพิณรัตน์ นเรวรรณ์

   วิชา ภาษาจีน

ครู ศิรพร พลตะคุ

   วิชา การงานอาชีพ

ครู วรรณพร กองมงคล
Message us