ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

คำชี้แจง:ในการเข้าเรียนในGoogle Meetให้นักเรียนกดclickที่รูปครูแต่ละวิชา

วิชา นวัตกรน้อย/ทักษะกระบวนการวิทย์

ครู ณัฐพล เจริญโชติกุล

วิชา ภาษาไทย

ครู วรัชยา สืบสาย

วิชา คณิตศาสตร์

ครูขวัญใจ ชัยมงคล

วิชา วิทยาการคำนวณ

ครู พูนทวีชัย ใบยา

 วิชา ภาษาอังกฤษหลัก/สื่อสาร

ครูวรวิทย์ วงค์สุภา

     วิชา ดนตรี

ครู สุธีร์ เกษมราษฎร์

  วิชา พละ/สุขศึกษา

ครูสา
ครู วงค์พัตรา ปัญโญ

   วิชา วิทยาศาสตร์

ครูทัศนีย์ วงค์สุภา

   วิชา ภาษาจีน

ครู ศิรพร พลตะคุ

   วิชา การงานอาชีพ

ครู วรรณพร กองมงคล
Message us