ตารางเรียนออนไลน์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

คำชี้แจง:ในการเข้าเรียนในGoogle Meetให้นักเรียนกดclickที่รูปครูแต่ละวิชา

วิชา คณิตศาสตร์/ภาษาไทย /สังคม

ครู น้ำฝน ชัยเลิศ

วิชา วิทยาการคำนวณ

ครู พูนทวีชัย ใบยา

วิชา คณิตศาสตร์/ภาษาไทย /สังคม

ครู อิศราพร อุปิน

     วิชา ดนตรี

ครู สุธีร์ เกษมราษฎร์

 วิชา ภาษาอังกฤษ/สื่อสาร

ครู นิธิตา จำปาเงิน

วิชา นวัตกรน้อย/ทักษะกระบวนการวิทย์

ครู ณัฐพล เจริญโชติกุล

  วิชา พละ/สุขศึกษา

ครูสา
ครู วงค์พัตรา ปัญโญ

 วิชา ภาษาอังกฤษหลัก

ครู พิณรัตน์ นเรวรรณ์

   วิชา วิทยาศาสตร์

ครูอาทิตยา ปวนสิงห์

   วิชา ภาษาจีน

ครู ศิรพร พลตะคุ

   วิชา การงานอาชีพ

ครู วรรณพร กองมงคล
Message us