คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านล้องอ้อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน

นายประสาน ประทุมมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านล้องอ้อ  นำคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและและคณะครูโรงเรียนบ้านล้องอ้อ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษและคณะครู

13 กันยายน  2556

{gallery}act/030{/gallery}

Message us