ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด – ๑๙ เข็มที่ ๒ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย

🕴️ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ🕴️

มอบหมายให้ครูอนามัย และครูประจำชั้น ช่วยควบคุม ดูแลนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๓ และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด – ๑๙ เข็มที่ ๒ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Message us