ผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูร่วมแสดงความยินดีครูณัฐพล เจริญโชติกุล เนื่องในโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการ

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนร่วม 🎉🎉แสดงความยินดีกับ🎉🎉ครูณัฐพล เจริญโชติกุล เนื่องในโอกาสสอบบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง ครู ณ จังหวัดชลบุรี

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

Message us