โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับผู้ปกครองนักเรียน ด้านการจัดการศึกษา โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียน

30 พฤศจิกายน 2557

{gallery}act/044{/gallery}

Message us