นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

🔹นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับโรงสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๕
🔹ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
🎉รางวัลชนะเลิศ
๑.การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
๒.การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
🏆รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
๑.การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
🏆รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
๑.การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
🏆รางวัลชมเชย
๑.การแข่งขันโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒.การแข่งขันโครงงานระดับปฐมวัย
๓.การแข่งขันการตอบปัญหาสารานุกรม
๔.การแข่งขันตอบปัญหาธรรมมะ
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
Message us