นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ และคณะครู ร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมชมผลผลิตของเกษตรกร และผู้ประกอบการ โครงการตลาดประชารัฐ “ของดีนครเชียงราย” มหกรรมอาหาร ผลไม้และผักปลอดภัยนครเชียงราย ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมนครเชียงราย

นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ และคณะครู ร่วมพิธีเปิด และเยี่ยมชมผลผลิตของเกษตรกร และผู้ประกอบการ โครงการตลาดประชารัฐ “ของดีนครเชียงราย” มหกรรมอาหาร ผลไม้และผักปลอดภัยนครเชียงราย

ณ ลานรำวงย้อนยุค
สวนตุงและโคมนครเชียงราย

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Message us