นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

🔹นายธเนศพล ติ๊บศูนย์ ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับโรงสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ปีการศึกษา ๒๕๖๕

🔹ผลการแข่งขัน นักเรียนได้รับรางวัล ดังนี้
🎉รางวัลชนะเลิศ
๑. การแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาจีน
🏆รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๓
๑. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
🏆 รางวัลชมเชยอันดับ ๑
๑. การแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาไทย
🏆 รางวัลชมเชยอันดับ ๒
๑. การแข่งขันสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ

🏆 รางวัลชมเชย

๑. การแข่งขันคัดลายมือ

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
Message us