ค่ายภูมินามสันป่าก่อไทยใหญ่ ปี 2

โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ ร่วมกับ ชุมชนสันป่าก่อไทยใหญ่  และวัดสันป่าก่อไทยใหญ่ ได้ร่วมจัดโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน “ค่ายภูมิปัญญาสันป่าก่อไทยใหญ่ ปี 2”

13  กรกฎาคม  2555

 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเป็นมาของชุมชนใกล้เคียงโรงเรียน นักเรีียนได้ฝึกการประกอบอาหารไทยใหญ่ (ข้าวแรมฟืน) การทำชุดประกอบการรำนกกิ่งกะหร่า และเรียนรู้ตำนานความเป็นมาของพระอุปคุต

 

{gallery}act/006{/gallery}

 

 

 

Message us