นักเีรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ศึกษาดูงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ปีที่ 6 ศึกษาดูงาน“คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.” ซึ่งจัดโดย ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันที่ 4 – 7 มิถุนายน 2556 

{gallery}act/024{/gallery}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message us