คณะครูจาก สปป.ลาว ศึกษาดูงานโรงเรียน

คณะครูจากวิทยาลัยครูหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน งานวิชาการของโรงเรียน

18 กรกฎาคม 2555

 

{gallery}act/005{/gallery}

 

 

 

 

 

Message us